iq business

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA
Bydgoski Dom Aukcyjny już po raz trzeci przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski. 
Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE"

RAUT charytatywny na "DARZE POMORZA"

na rzecz Julki Biernackiej.
Licytację  poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 

 

"Profile" - 60 lat na rynku - ogłoszenia Bydgoskiego Domu Aukcyjnego w każdym wydaniu magazynu!

ZOBACZ AKTUALNE PRZETARGI

 

PRZETARGI ORGANIZOWANE PRZEZ BDA :

 

 

ZHP, NORDIC HOMES, KPEC, BELMA, BUDOPOL, HURTOSTAL, HUTA TUR, ORTIS,  I WIELU INNYCH.... DOŁĄCZ I TY !

Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

W dniu 19.06.2013 w Hotelu Holiday Inn

w Bydgoszczy odbyło się wydarzenie

Bydgoszcz Antique Showcase

które poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 


[Więcej]

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA po raz 3

Bydgoski Dom Aukcyjny przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski.

Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE" .


[Więcej]


Czytaj więcej
AKTUALNE PRZETARGI

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP

Nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem budynków o charakterze gastronomiczno-turystyczno- hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Starogardzki, gmina Zblewo, objętej księgą wieczystą GW1A/00011819/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0.8394 ha w tym jako działka nr 850/1oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,3117 ha; nr dz. 850/2 KW 53116 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 0016 Zblewo.

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Hotel Główny B pow. 1582 m2 ; 28 pokoi; sala balowa 370m2;zaplecze kuchenne
 2. Hotel  C  murowany obłożony drewnem pow. 1261,3 m2 -  13 pokoi; 2 sale konferencyjne każda po 131,4m2; SOLNA GROTA klub bar 144,2m2 ;  2 apartamenty na poddaszu każdy 72m2
 3. Hotel "Klinkier A" o pow. 240m2; 7 pokoi na 15 osób.
 4. Teren Rezydencja Solna ok.4000m2 : basen solankowy w ogrodzie-(Salt water chlorination) 6.5m X 13m; kort pełno- wymiarowy; plac zabaw ; staw rybny 1000m2 ;grill pod strzechą na 250 osób; toalety; bar piwny; granitowy stół z ladą chłodniczą.
 5. Dwa domki kryte strzechą każdy o pow.72m2 z tarasami i balkonem.
 6. Sieci: wodociągowa+ studnia głębinowa, kanalizacja podłączona do oczyszczalni gminnej, ogrzewanie własne -węglowe, olejowe, pompa ciepła, klimatyzacja ,hydranty ppoż, Wi-Fi ,telewizja satelitarna. Obiekt monitorowany.

UWAGA

KOMPLEKS MOŻE PRZYJĄĆ 500 osób i przenocować ok. 200 osób.

Mapy historyczne wskazują możliwe źródła wód gootermalnych.


Zgodnie z  KW nr GW1A/00011819/1 właścicielem nieruchomości gruntowej 0.8394 ha, nr działki 850/1 oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,3117 ha; nr dz. 850/2 KW 53116   jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Nieruchomości nie są obciążona prawami osób trzecich.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

7 899 000,00 zł

(słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

OFERTA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Starogardzki, gmina Zblewo przy drodze krajowej nr 22 (BERLINKA) objętej księgą wieczystą GW1A/00016744/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0.14 ha w tym jako działka nr 858 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 0016 Zblewo.

W skład nieruchomości wchodzi:


 1. Budynek 2 kondygnacyjny 1.200m2 z pełnym podpiwniczeniem 330m2.
 2. Hotel  na 35 osób  - 15 pokoi + 2 apartamenty.
 3. Atrakcyjnie położony wzdłuż drogi nr 22 BERLINKA
 4. Restauracja 190 m2 pomieści 80 osób.
 5. Zaplecze kuchenne 130m2.
 6. Parking,  car port jednostanowiskowy. Zatoki postojowe dla 4 samochodów ciężarowych.
 7. Trzy garaże + warsztacik w budynku
 8. Budynek posiada dodatkowo część mieszkalną 160m2.
 9. Ogród zimowy patio w restauracji.
 10. Budynek posiada: kotłownie z dwoma systemami grzewczymi + 6 paneli solarnych do ogrzewania wody użytkowej, własny agregat 70KW,własne ujęcie wody głębinowej, przyłącza wodno - kanalizacyjne podłączone do wiejskiej oczyszczalni, antena satelitarna, Wi-Fi, monitoring.
 11. System rezerwacji hotelowej.
 12. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna i ppoż

Zgodnie z  KW nr GW1A/00016744/9 właścicielem nieruchomości gruntowej 0.14 ha, nr działki 858  jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Cena nieruchomości wynosi

2 999.000,00 zł

(słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

OFERTA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg) działając w imieniu i na rzecz swego klienta

 

O G Ł A S Z A

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETAG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

 • Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 5.648m2,zabudowanej budynkiem o powierzchni 6.501m2 położonej w Grudziądzu przy ul. Rybackiej 14. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 69/4 w obrębie 0048-048 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1U/00027878/1.

 

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości wynosi 9.500.000,00 zł  (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 )netto w tym:

Wadium wynosi: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 10.000 zł

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o.  a licytacja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2015r. o godz. 1200 w Grudziądzu przy ul. Rybackiej 14 w wyznaczonej i oznakowanej sali przetargowej.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w BZWBK nr 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Grudziądz SKALA ” w terminie do 29 stycznia 2015 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz prowadzącego przetarg, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa własności w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 marca 2015 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym  Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wad prawnych i fizycznych nieruchomości.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Bydgoski Dom Aukcyjny  Sp. z o.o. pod nr tel. +48 500 103 871.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest  na stronie internetowej  www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej  oraz  Regulamin Przetargu: Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

Bydgoski Dom Aukcyjny  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Gdański, gmina Pruszcz Gdański przy ul. Chopina 28, objętej księgą wieczystą GW1G/00154064/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 1228 m2 w tym jako działka nr 49/3 obszar 594m2 oraz działka nr 49/6 obszaru 634m2 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 12.

 

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Budynek 4 kondygnacyjny z kondygnacją podziemną.
 2. Hotel  -pokoje hotelowe - 61
 3. Atrakcyjnie położony wzdłuż drogi miejskiej.
 4. Budynek posiada własną kotłownie z 2 kotłami kondensacyjnymi.
 5. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna i ppoż

LOKALIZACJA - nieopodal autostrady A1 oraz obwodnicy gdańskiej.

HOTEL z bardzo dobrą rentownością i wysokim "obłożeniem".

Budynek o pow. zabudowy 582,40m2, pow. użytkowej 2 224,70 m2 , kubatura 9 989,08m3 .

Zgodnie z GW1G/00154064/3 użytkownikiem wieczystym działki gruntowej 49/3 oraz 49/6 o pow. łącznej  1228 m2 do dnia 05.12.2089 r. jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Grunt jest własnością Starosty Powiatu Gdańskiego jako przedstawiciela Skarbu Państwa.. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego teren objęty działkami oznaczony 1.MW.U to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowo centrotwórcza (w rozumieniu planu) o charakterze śródmiejskim.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

12 950.000,00 zł brutto

(słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100 brutto)

 

Wadium wynosi: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy  złotych 00/100).

Postąpienie wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych 00/100).

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 1200 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 28 w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.

 

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Hotel Chopin ” w terminie do 28 stycznia 2015r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 marca 2015 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej  oraz  Regulamin Przetargu :

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

REGULAMIN

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg) działając w imieniu i na rzecz swego klienta

O G Ł A S Z A

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETAG NA SPRZEDAŻ:


Pozycja przetargowa nr 1

v Prawa własności, zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 02.81.41 ha położonej w Bogusławice, gminie Kowal, województwo kujawsko-pomorskie: powiat włocławski. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 46/1 obręb G103 dla której Sąd Rejonowy w Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1W / 00015140 / 6

v  Działka zabudowana budynkiem- dom jednorodzinny o pow. użytkowej 181m2 z roku 1996 r.

v   Zasilany w media: woda, prąd oraz posiadający własne szambo.

v  Pokrycie dachowe - blachodachówka.

v  Nieruchomość doskonale skomunikowana 150m drogi krajowej nr 1.

v  Cena wywoławcza: 350.000 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 1.000 zł

 

Pozycja przetargowa nr 2

v  Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1599m2 położonej w Kołaczkowie gmina Szubin: powiat nakielski. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 71/4 oraz 71/7 dla której Sąd Rejonowy w Szubinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1U /                  00014524/5.

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości w pozycji przetargowej nr 2 wynosi 91.000,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta  złotych 00/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 1.000 zł

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 15 grudnia 2014r. o godz. 1100 w Sali Przetargowej Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o. Bydgoszcz ul. Ks. Schulza 7 - I piętro.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Kowal lub Kołaczkowo” (wg pozycji przetargowych) w terminie do 12 grudnia 2014r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o. jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o. jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa własności w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2014 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wad prawnych i fizycznych nieruchomości.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest  na stronie internetowej  www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej  oraz  Regulamin Przetargu: Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu lub jego pozycji na każdym etapie bez podania przyczyny.

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

REGULAMIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

"ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

 

Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo BDA) działając w imieniu i na rzecz swego klienta i z jego pełnomocnictwa tj. właścicieli składa propozycję zakupu nieruchomości położonej w Gdańsku Płoniach, o łącznym obszarze 91.166 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr  GD1G/00014365/0 oraz GD1G/00020333/2.

Działka opisana w KW nr  GD1G/00014365/0 posiada nr 252/4 o pow. 6,6484ha.

Działka opisana w KW nr  GD1G/00020333/2 posiada nr 251/2 o pow. 2,4682ha.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w Gdańsku Płoniach.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Działki położone na płaskim terenie w kształcie nieregularnym, niezabudowane. Dostęp działek do drogi publicznej zapewniają; nieurządzona droga prostopadła do ul. Naftowej, wzdłuż rowu melioracyjnego, wydzielona działka droga o szerokości 4m , działka nr 252/2 biegnąca od ul. Naftowej do południowej granicy działek od strony północnej, drogą projektowaną po południowej stronie nasypu od drogi zakładu ELCOM.

FUNKCJA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: Zgodnie z ustaleniami MPZP Gdańsk - Płonia w rejonie ulicy Naftowa, Benzynowa i Płońska - Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr L/1721/06 z dnia 17.04.2006 (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 77, poz. 1592) przedmiotowe działki leżą w strefie produkcyjno- usługowej.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: Przez działkę przebiega linia energetyczna niskiego napięcia, Woda z istniejącej sieci wodociągowej , biegnącej po zachodniej stronie nasypu przy granicy działki.

PROPOZYCJA CENY

8.900.000 złotych - (osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do dnia 20 grudnia 2014 na adres : Bydgoski Dom Aukcyjny SP. z o.o.

e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 1

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 2

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 3

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 4

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 5

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 6

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

"ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

 

Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo BDA) działając w imieniu i na rzecz swego klienta i z jego pełnomocnictwa tj.właścicieli składa propozycję zakupu nieruchomości położonej w Katowicach, w rejonie ulic Krzemiennej i Francuskiej, o łącznym obszarze 50.272 m2, dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr  KA1K/00116542/9.

Nieruchomość obciążona jest następującymi hipotekami:

- hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 6.000.000 złotych,

- hipoteka umowna – 900.000 złotych,

- hipoteka przymusowa – 185.825,77 złotych,

- hipoteka przymusowa – 704.749,28 złotych.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Katowicach, w rejonie ulic  Krzemiennej i Francuskiej, w bezpośredniej bliskości Śródmieścia Katowic. Śródmieście Katowic i jego okolice należą obecnie do najbardziej atrakcyjnych lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, a przedmiotowy teren znajduje się w odległości około 10 minut spacerem od rynku Katowic i ścisłego centrum. Ponadto, w bezpośrednim otoczeniu znajduje się szkoła i przedszkole, a także centrum handlowe Trzy Stawy. Teren ten jest doskonale skomunikowany. W odległości kilkuset metrów znajdują się wyjazdy na autostradę A4 w kierunku Krakowa oraz Wrocławia, a dojazd do centrum miasta poprzez ulicę Francuską zajmuje od 3 do 5 minut w zależności od natężenia ruchu.

 

PROJEKT INWESTYCYJNY

Powierzchnia przedmiotowej nieruchomości  tj. teren o obszarze 50.272 m2 jest w całości objęta Warunkami Zabudowy wydanymi przez Urząd Miasta Katowice. Zgodnie z zapisami warunków zabudowy Spółka zleciła wykonanie projektu architektonicznego i w jego oparciu uzyskała pozwolenie na budowę obejmujące wybudowanie 12 budynków o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań - 10 006 m2.

Struktura powierzchniowa budynków

Budynek

Powierzchnia (m2)

Udział w projekcie (%)

Budynek typu A

3710

37,07

Budynek typu B

744

7,43

Budynek typu C

3009

30,08

Budynek typu D

2543

25,42

Wszystkie budynki posiadają kondygnację podziemną, w której zlokalizowane są parkingi podziemne , komórki lokatorskie i pom. techniczne oraz 3 kondygnacje nadziemne z lokalami mieszkalnymi oraz przestrzenią usługową na parterze bud. typu D. Budynki typu B, C i D oprócz komunikacji klatkami schodowymi posiadają również dźwigi osobowe.

Budynki posiadają zwartą bryłę - z balkonami, tarasami oraz przeszkleniami. Dachy są płaskie otoczone attykami. Elewacje w jasnych tonacjach z dodatkowymi polami wykończonymi drewnem. Kondygnacja podziemna zaprojektowana jest jako skrzynia fundamentowa żelbetowa - z płytą fundamentową, ścianami i stropem żelbetowym płytowym. Kondygnacje nadziemne zrealizowane mają być w technologii tradycyjnej - murowane z pustaków ceramicznych gr. 25cm. W miejscach szczególnie obciążonych dodatkowo zaprojektowano rdzenie i ściany żelbetowe. Stropy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne płytowe o gr. 20cm.

Nad ostatnią kondygnacją również znajduje się strop żelbetowy oraz stropodach niewentylowany - ocieplony wełną mineralną gr. 30cm oraz pola-yty membraną dachową zgrzewaną.

Elewacja zostanie wykonana w technologii lekkiej mokrej - ocieplenie styropianem gr. 15cm i wykończenie tynkiem cienkowarstwowym. Dodatkowo przewidziano elementy ozdobne jako pola elewacji wykończone drewnem. Powierzchnie tarasów zostaną wykończone drewnem tarasowym, a balustrady wykonane ze stali nierdzewnej oraz tafli szkła hartowanego.

Budynki zostaną wykończone w stanie deweloperskim tj. mieszkania będą posiadać ściany
działowe murowane, tynki gipsowe, wylewki pod posadzki (jako podłoga pływająca) oraz
kompletne instalacje wewn. (wod.-kan., co., elektryczną i teletechniczną) z drzwiami anty włamaniowymi do mieszkania (ale bez drzwi wewnątrzlokalowych).
Części wspólne zostaną wykończone całkowicie - tj. z płytkowaniem, malowaniem oraz białym montażem.

STAN PRAWNY

Właściciel Spółka od dnia 1 stycznia 2013 roku jest w stanie likwidacji.

CENA

21.000.000 złotych

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do dnia 20 grudnia 2014 na adres : Bydgoski Dom Aukcyjny SP. z o.o.

e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

PREZENTACJA: w załączniku

OFERTA

PREZENTACJA

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 229 m2 położonej w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 20. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 200 , dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  T01T/00000416/9.

Zabudowę stanowią następujące obiekty:

1.Kamienica mieszkalno 4  kondygnacyjna  -  606,70 m2

2. Oficyna  warsztatowo-magazynowa - 105,10 m2 z możliwością rozbudowy

Na parterze od strony Rynku z  wieloletnią tradycją funkcjonowania - sklep mięsny !

Nieruchomość położona jest ulicy miejskiej Starego Miasta , które stanowi centrum handlowo-administracyjne miasta

cena 2 500 000,00 zł netto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych netto),

Dla nieruchomości nie ustalono ogólnego przestrzennego planu zagospodarowania. Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia przedmiotowa nieruchomość położona w historycznym zespole urbanistycznym.

 

Nieruchomość  można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

OGŁOSZENIE PRASOWE

HISTORIA 1

HISTORIA 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117działający w imieniu i na rzecz swojego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,3350m2 położonej w m. Kcynia przy ul. 22 Stycznia 2.

Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 177/12, dla których Sąd Rejonowy w Szubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1U/00014441/9.

Zabudowę stanowią następujące obiekty:

1. Budynek produkcyjno-biurowy – 1065,85 m2

Proponowana cena ww. nieruchomości wynosi łącznie: 1 150 000 złotych (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Dla nieruchomości nie ustalono ogólnego przestrzennego planu zagospodarowania terenu.

Prowadzącym jest BDA -Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o.

Przedmiot - nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z Bydgoskim Domem Aukcyjnymnr tel. 500 10 38 71UWAGAistnieje możliwość powiększenia powierzchni terenu o kolejne 3.-4.000 m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Bydgoskiej 41, 89-200 Szubin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)działając w imieniu i na rzecz swego klienta

OGŁASZAZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, miasto Bydgoszcz , powiat bydgoski, o łącznej pow. 819m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 65.

Całość obejmuje działkę o nr geodezyjnym 145/3 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW. nr BY1B/00016202/8

W skład nieruchomości wchodzą:

1. Budynek mieszkalny

2. Powierzchnia użytkowa w budynku lokali mieszkalnych : 330m2

3. Powierzchnia zabudowy 233m2

4. Kubatura budynku 1.841m3

5.Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny rok budowy 1920

6. Budynek murowany z cegły ceramicznej, stropy drewniane,

7. Sieci: wodociągowa ,kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.

8. Dzielnica - CENTRUM - mieszkaniowo-handlowo-usługowa.

9. Stan techniczny: wymaga remontu.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Skrzetusko - Łużycka" w Bydgoszczy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr LXV/995/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Teren objęty działką ma ustaloną funkcję zapisaną symbolem 34/MW/U tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

595.000,00 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

podatek VAT nie obowiązuje.

Prowadzącym procedurę jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 799 073 423

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

TEREN INWESTYCYJNY W CENTRUM BYDGOSZCZY

Dodatkowe informacje dotyczące procedury oraz Regulaminu Przetargu: www.budgoskidomaukcyjny.pl

PRZEDSTAWIENIE OBIEKTU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP

Nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w m. Gdańsk, w dzielnicy Wrzeszcz, przy ulicy Kościuszki 2a. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się bezpośrednio w sąsiedztwie skrzyżowania tej ulicy z Aleją Grunwaldzką, vis a vis centrum handlowego "GALERIA BAŁTYCKA". Zgodnie z zapisem operatu ewidencji gruntów stanowią go położone w jednostce ewidencyjnej m. Gdańsk , w obrębie nr 32, arkusz mapy 3, dwie wydzielone geodezyjnie połączone ze sobą działki o nr 163/8 i 167/7 , obszaru 1.244m2 i 363m2 - łącznego obszaru 1.607m2. Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr GD1G/00080430/0 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ.

W skład nieruchomości wchodzą:


Budynek: 532,65m2

pow. ogólna: 913,9 m2

pow. użytkowa:    895,3 m2

kubatura: 2 129,0 m3

Sieci: energetyczna, teletechniczna, gazowa, wodociągowa, przyłącze kanalizacji, sanitarnej i deszczowej.

 

Proponowana minimalna cena nieruchomości wynosi 3.990.000,00 zł

Prowadzącym procedurę "zaproszenia do składania ofert" jest BDA   - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o. a  otwarcie   złożonych   ofert odbędzie się w dniu 15 grudnia  2014r.o   godz.1200 w Gdańsku ul. Kościuszki 2a

Nieruchomość  można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje na stronie www.bydgoskidomaukcyjny.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w mieście Szubin powiat Nakło nad Notecią woj. kujawsko-pomorskie, przy ul. Wiewiórowskiego nr.2 na terenie osiedlu domów wielorodzinnych. Lokal usytuowany na I piętrze budynku 3 kondygnacyjnego. Budynek położony na działce nr 1724/8 dla której Sąd Rejonowy w Szubinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW. nr BY1U/00009452/1.

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Lokal mieszkalny
 2. Powierzchnia użytkowa w budynku lokalu mieszkalnego : 71,34m2
 3. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju.
 4. Budynek jest podpiwniczony - lokal posiada przynależną piwnicę.
 5. Budynek mieszkalny, trzykondygnacyjny rok budowy lata 40 ubiegłego wieku.
 6. Budynek murowany z cegły ceramicznej, ocieplony, pomalowany.
 7. Sieci: wodociągowa ,kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, centralne ogrzewanie.
 8. Lokal wyremontowany 2 lata temu  -wysoki standard wykończenia znacznie przewyższający ogólnie dostępne na rynku propozycje..

 

Przedmiotowa nieruchomość położona na terenie osiedla domów wielorodzinnych w części północnej miasta. Obok budynku parking.

Cena wywoławcza wynosi

250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Warunkiem przystąpienia do w/w procedury jest złożenie ofert zakupu w terminie do dnia 20 grudnia 2014 r.

Koszty zawarcia umowy zakupu/sprzedaży lokalu ponosi nabywca.

Lokal można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym

nr tel. +48 500 103 871

Organizator w/w procedury zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia "Zaproszenia" bez podania przyczyny.

Dokumentacja fotograficzna opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl . Pytania prosimy kierować na email: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

PREZENTACJA OBIEKTU