iq business

W dniu 19 czerwca 2013 w Hotelu Holiday Inn

w Bydgoszczy odbyło się wydarzenie

Bydgoszcz Antique Showcase,

które poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA
Bydgoski Dom Aukcyjny już po raz trzeci przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski. 
Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE"

RAUT charytatywny na "DARZE POMORZA"

na rzecz Julki Biernackiej.
Licytację  poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 

 

"Profile" - 58 lat na rynku - ogłoszenia Bydgoskiego Domu Aukcyjnego w każdym wydaniu magazynu!

ZOBACZ AKTUALNE PRZETARGI

 

PRZETARGI ORGANIZOWANE PRZEZ BDA :

 

 

ZHP, NORDIC HOMES, KPEC, BELMA, BUDOPOL, HURTOSTAL, HUTA TUR, ORTIS,  I WIELU INNYCH.... DOŁĄCZ I TY !


Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

W dniu 19.06.2013 w Hotelu Holiday Inn

w Bydgoszczy odbyło się wydarzenie

Bydgoszcz Antique Showcase

które poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 


[Więcej]

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA po raz 3

Bydgoski Dom Aukcyjny przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski.

Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE" .


[Więcej]


Czytaj więcej
AKTUALNE PRZETARGI

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg) działając w imieniu i na rzecz swego klienta

Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. z siedzibą przy ul. Fordońska 154, 85-752 Bydgoszcz, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000143161
o kapitale zakładowym 1 312 500zł, opłaconym w całości, posiadającym numer REGON: 090480375, numer identyfikacji podatkowej NIP: 554 10 00 209

 

O G Ł A S Z A

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETAG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

Pozycja przetargowa nr 1

 • Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1.151m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej, Portowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4/3 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00066027/2.

Na w/w nieruchomości znajdują się tory klejowe i elementy rampy.

Cena wywoławcza: 173.000 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.    ( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług)

 • Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 2.652m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Portowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4/6 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00066027/2

Na w/w nieruchomości znajdują się tory klejowe i elementy rampy.

Cena wywoławcza: 413.000 złotych (słownie: czterysta trzynaście tysięcy złotych) netto.                      ( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług)

 • Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 88m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Portowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 9 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00065103/2

Na w/w nieruchomości znajdują się tory klejowe.

Cena wywoławcza: 13.000 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych) netto.                         ( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług)

UWAGA :

Sprzedający zastrzega sobie prawo tylko do sprzedaży łącznej za cenę wywoławczą 599.000,00 złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.


Przedmiot sprzedaży składa się z 3 działek ewidencyjnych bezpośrednio graniczących ze sobą:

-działka niezabudowana nr 4/3 o powierzchni 1.151m2 KW BY1B/00066027/2

-działka niezabudowana nr 4/6 o powierzchni 2.652m2 KW BY1B/00066027/2

-działka niezabudowana nr 9 o powierzchni 88m2 KW BY1B/00065103/2

 

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości w pozycji przetargowej nr 1 wynosi 599.000,00 zł  (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy złotych 00/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 5.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

Pozycja przetargowa nr 2

v  Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 13.276m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 3/1 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00071964/0.

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości w pozycji przetargowej nr 2 wynosi 1.991.400,00 zł  (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta  złotych 00/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 5.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

Pozycja przetargowa nr 3

v  Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 3.274m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 2 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00067273/8.

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości w pozycji przetargowej nr 3 wynosi 491.100,00 zł  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 3.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

Pozycja przetargowa nr 4

v  Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 820m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej, Portowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4/12 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00066027/2.

Cena wywoławcza dla w/w nieruchomości w pozycji przetargowej nr 4 wynosi 123.000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące  złotych 00/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 5.000,00 zł (słownie: 5 tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 1.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

Pozycja przetargowa nr 5

v  Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 20.696m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4/10 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00066027/2.

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości w pozycji przetargowej nr 5 wynosi 3.104.400,00 zł  (słownie: trzy miliony sto cztery tysiące czterysta złotych 00/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 5.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

Pozycja przetargowa nr 6

v  Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 24.896m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4/13 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00066027/2.

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości w pozycji przetargowej nr 6 wynosi 2.800.000,00 zł  (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 0/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 5.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

Zakłady Sklejek "Sklejka-Multi" S.A. informują, że prawo pierwokupu posiada Gmina Bydgoszcz, w związku z tym zawierane umowy kupna-sprzedaży będą miały charakter warunkowy.

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o.  a licytacja odbędzie się w dniu 31 lipca 2014r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki Bydgoskie Zakłady Sklejek w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 154, 85-752 Bydgoszcz, w wyznaczonej i oznakowanej sali przetargowej.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek Bydgoskich Zakładów Sklejek " SKLEJKA-MULTI" S.A., nr konta bankowego: Raiffeisen Bank Polska S.A. 22 1750 1051 0000 0000 0532 5676 z dopiskiem „Przetarg Sklejka  pozycja...... ” w terminie do 29 lipca 2014r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Bydgoskich Zakładów Sklejek " SKLEJKA-MULTI" S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz Bydgoskich Zakładów Sklejek " SKLEJKA-MULTI" S.A jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa własności w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 września 2014 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskimi Zakładami Sklejek „Sklejka-Multi” S.A tel. +48 52 342 05 00

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wad prawnych i fizycznych nieruchomości.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Bydgoski Zakład Sklejek „Sklejka-Multi” S.A ul. Fordońska 154 w Bydgoszczy, nr telefonu tel. +48 52 342 05 00 Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest  na stronie internetowej  www.sklejka.pl, www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej  oraz  Regulamin Przetargu: Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” S.A w Bydgoszczy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE PEŁNA TREŚĆ

REGULAMIN PRZETARGU

MAPKA GEODEZYJNA

MAPKA GEODEZYJNA 2

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w mieście Szubin powiat Nakło nad Notecią woj. kujawsko-pomorskie, przy ul. Wiewiórowskiego nr.2 na terenie osiedlu domów wielorodzinnych. Lokal usytuowany na I piętrze budynku 3 kondygnacyjnego. Budynek położony na działce nr 1724/8 dla której Sąd Rejonowy w Szubinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW. nr BY1U/00009452/1.

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Lokal mieszkalny
 2. Powierzchnia użytkowa w budynku lokalu mieszkalnego : 71,34m2
 3. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju.
 4. Budynek jest podpiwniczony - lokal posiada przynależną piwnicę.
 5. Budynek mieszkalny, trzykondygnacyjny rok budowy lata 40 ubiegłego wieku.
 6. Budynek murowany z cegły ceramicznej, ocieplony, pomalowany.
 7. Sieci: wodociągowa ,kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, centralne ogrzewanie.
 8. Lokal wyremontowany 2 lata temu  -wysoki standard wykończenia znacznie przewyższający ogólnie dostępne na rynku propozycje..

 

Przedmiotowa nieruchomość położona na terenie osiedla domów wielorodzinnych w części północnej miasta. Obok budynku parking.

Cena wywoławcza wynosi

250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Warunkiem przystąpienia do w/w procedury jest złożenie ofert zakupu w terminie do dnia 20 czerwca 2014 r.

Koszty zawarcia umowy zakupu/sprzedaży lokalu ponosi nabywca.

Lokal można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym

nr tel. +48 500 103 871

Organizator w/w procedury zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia "Zaproszenia" bez podania przyczyny.

Dokumentacja fotograficzna opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl . Pytania prosimy kierować na email: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA

PREZENTACJA OBIEKTU

OBWIESZCZENIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Starogardzki, gmina Zblewo przy drodze krajowej nr 22 (BERLINKA) objętej księgą wieczystą GW1A/00016744/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0.14 ha w tym jako działka nr 858 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 0016 Zblewo.

 

W skład nieruchomości wchodzi:


 1. Budynek 2 kondygnacyjny 1.200m2 z pełnym podpiwniczeniem 330m2.
 2. Hotel  na 35 osób  - 15 pokoi + 2 apartamenty.
 3. Atrakcyjnie położony wzdłuż drogi nr 22 BERLINKA
 4. Restauracja 190 m2 pomieści 80 osób.
 5. Zaplecze kuchenne 130m2.
 6. Parking,  car port jednostanowiskowy. Zatoki postojowe dla 4 samochodów ciężarowych.
 7. Trzy garaże + warsztacik w budynku
 8. Budynek posiada dodatkowo część mieszkalną 160m2.
 9. Ogród zimowy patio w restauracji.
 10. Budynek posiada: kotłownie z dwoma systemami grzewczymi + 6 paneli solarnych do ogrzewania wody użytkowej, własny agregat 70KW,własne ujęcie wody głębinowej, przyłącza wodno - kanalizacyjne podłączone do wiejskiej oczyszczalni, antena satelitarna, Wi-Fi, monitoring.
 11. System rezerwacji hotelowej.
 12. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna i ppoż.

 

Zgodnie z  KW nr GW1A/00016744/9 właścicielem nieruchomości gruntowej 0.14 ha, nr działki 858  jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

2 999.000,00 zł

(słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

 

Wadium wynosi: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy  złotych 00/100).

Postąpienie wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych 00/100).

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 13 czerwca 2014 r. o godz. 1200 w Zblewie na terenie hotelu GRAMBURG w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.

 

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „GRAMBURG ” w terminie do 10 czerwca 2014r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 września 2014 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej  oraz  Regulamin Przetargu :

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

OPIS SZCZEGÓŁOWY

PREZENTACJA

Regulamin Przetargu

Ogłoszenie Przetargowe

Obwieszczenie Przetargowe

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem budynków o charakterze gastronomiczno-turystyczno- hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Starogardzki, gmina Zblewo, objętej księgą wieczystą GW1A/00011819/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0.8394 ha w tym jako działka nr 850/1oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,3117 ha; nr dz. 850/2 KW 53116 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 0016 Zblewo.

 

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. 1. Hotel Główny B pow. 1582 m2 ; 28 pokoi; sala balowa 370m2;zaplecze kuchenne
 2. 2.Hotel  C  murowany obłożony drewnem pow. 1261,3 m2 -  13 pokoi; 2 sale konferencyjne każda po 131,4m2; SOLNA GROTA klub bar 144,2m2 ;  2 apartamenty na poddaszu każdy 72m2
 3. 3. Hotel "Klinkier A" o pow. 240m2; 7 pokoi na 15 osób.
 4. 4. Teren Rezydencja Solna ok.4000m2 : basen solankowy w ogrodzie-(Salt water chlorination) 6.5m X 13m; kort pełno- wymiarowy; plac zabaw ; staw rybny 1000m2 ;grill pod strzechą na 250 osób; toalety; bar piwny; granitowy stół z ladą chłodniczą.
 5. 5. Dwa domki kryte strzechą każdy o pow.72m2 z tarasami i balkonem.
 6. Sieci: wodociągowa+ studnia głębinowa, kanalizacja podłączona do oczyszczalni gminnej, ogrzewanie własne -węglowe, olejowe, pompa ciepła, klimatyzacja ,hydranty ppoż, Wi-Fi ,telewizja satelitarna.
 7. Obiekt monitorowany.

UWAGA

KOMPLEKS MOŻE PRZYJĄĆ 500 osób i przenocować ok. 200 osób.

Mapy historyczne wskazują możliwe źródła wód gootermalnych.


Zgodnie z  KW nr GW1A/00011819/1 właścicielem nieruchomości gruntowej 0.8394 ha, nr działki 850/1 oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,3117 ha; nr dz. 850/2 KW 53116   jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Nieruchomości nie są obciążona prawami osób trzecich.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

7 899 000,00 zł

(słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

 

Wadium wynosi: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100).

Postąpienie wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy  złotych 00/100).

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 13 czerwca 2014 r. o godz. 1300 w Zblewie na terenie hotelu GRAMBURG w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.

 

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „GRAMBURG /kompleks” w terminie do 10 czerwca 2014r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

 

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 września 2014 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej  oraz  Regulamin Przetargu :

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl


 

Domki Całoroczne

Hotel z klinkieru - Budynek A

Hotel Duży - Budynek B

Hotel Duży Wnętrze - Budynek B

Hotel Duży Pokoje - Budynek B

Hotel Duży - Budynek C

Hotel Drewniany - Budynek C

Apartament Hotelowy - Hotel Drewniany Budynek C

Grota solna z zapleczem kuchennym - Hotel Drewniany Budynek C

Dwie sale konferencyjne, w tym sala kominkowa - Hotel Drewniany Budynek C

Łazienki przy salach konferencyjnych parter - Hotel Drewniany Budynek C

Pokoje Hotelowe i Korytarze - Hotel Drewniany Budynek C

Sala Bankietowa z zapleczem kuchennym - Hotel Duży Budynek C

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Ogłoszenie przetargowe

Obwieszczenie przetargowe

Regulamin przetargu

Oświadczenie Uczestnika

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Gdański, gmina Pruszcz Gdański przy ul. Chopina 28, objętej księgą wieczystą GW1G/00154064/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 1228 m2 w tym jako działka nr 49/3 obszar 594m2 oraz działka nr 49/6 obszaru 634m2 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 12.

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Budynek 4 kondygnacyjny z kondygnacją podziemną.
 2. Hotel  -  61 pokoi.
 3. Atrakcyjnie położony wzdłuż drogi miejskiej.
 4. Budynek posiada własną kotłownie z 2 kotłami kondensacyjnymi.
 5. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna i ppoż.

Budynek o pow. zabudowy 582,40m2, pow. użytkowej 2 224,70 m2 , kubatura 9 989,08m3 .

Zgodnie z GW1G/00154064/3 użytkownikiem wieczystym działki gruntowej 49/3 oraz 49/6 o pow. łącznej  1228 m2 do dnia 05.12.2089 r. jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Grunt jest własnością Starosty Powiatu Gdańskiego jako przedstawiciela Skarbu Państwa.. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego teren objęty działkami oznaczony 1.MW.U to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowo centrotwórcza (w rozumieniu planu) o charakterze śródmiejskim.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

13 950.000,00 zł brutto

(słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100 brutto)

 

Wadium wynosi: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy  złotych 00/100).

Postąpienie wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych 00/100).

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 20 czerwca 2014 r. o godz. 1100 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 28 w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Hotel Chopin ” w terminie do 17 czerwca 2014r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 września 2014 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej  oraz  Regulamin Przetargu :

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

 

OGŁOSZENIE - PEŁNA TREŚĆ

OBWIESZCZENIE

REGULAMIN PRZETARGU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działający w imieniu i na rzecz swojego klienta

OGŁASZAJA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

Prawa własności zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych:

 • KW nr GD1R/00017655/1 SR Kartuzy wydział V, województwo pomorskie, powiat kartuski, obręb Miechucino [0007] numer działki 268/9 , o łącznej powierzchni 0.0700 pow.[ha] położonej w miejscowości Miechucino przy ul. Os. Zielony Stok.
 • KW nr GD1R/00018147/4 SR Kartuzy wydział V, województwo pomorskie, powiat kartuski, obręb Miechucino [0007] numer działki 268/10 , o łącznej powierzchni 0.0600 pow.[ha] położonej w miejscowości Miechucino przy ul. Os. Zielony Stok.
 • KW nr GD1R/00056295/4 SR Kartuzy wydział V, województwo pomorskie, powiat kartuski, obręb Miechucino [0007] numer działki 268/15 , o łącznej powierzchni 0.2500 pow.[ha] położonej w miejscowości Miechucino przy ul. Os. Zielony Stok. Nieruchomość zabudowana.

Zabudowę stanowią następujące obiekty:

- Budynek mieszkalny – 310 m2

- Basen – 60 m2

- Sauna – 9 m2

 • KW nr GD1R/00056421/7 SR Kartuzy wydział V, województwo pomorskie, powiat kartuski, obręb Miechucino [0007] numer działki 268/127 , o łącznej powierzchni 0.4082 pow.[ha] położonej w miejscowości Miechucino przy ul. Os. Zielony Stok
 • KW nr GD1R/00064489/0 SR Kartuzy wydział V, województwo pomorskie, powiat kartuski, obręb Miechucino [0007] numer działki 268/17 , o łącznej powierzchni 0.1400 pow.[ha] położonej w miejscowości Miechucino przy ul. Os. Zielony Stok - która stanowi procentowy współudział w drodze opisany w KW.
 • KW nr 56421 SR Kartuzy wydział V, województwo pomorskie, powiat kartuski, obręb Miechucino [0007] numer działki 268/116 , o łącznej powierzchni 0.0294 pow.[ha] położonej w miejscowości Miechucino przy ul. Os. Zielony Stok

ZA ŁĄCZNĄ KWOTE WYWOŁAWCZĄ 2 350 000, 00 ZŁ (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Dla nieruchomości opisanej w  KW  GD1R/00056295/4 numer działki 268/15 w dziale IV dokonano wpisów dotyczących hipoteki:

 1. Hipoteka umowna w wysokości 1.000.000 zł jako spłata kapitału kredytu na rzecz Banku Spółdzielczego w Sztumie.
 2. Łączna kwota zakupu pomniejszona zostanie o wartość hipoteki.

Ustala się dla wszystkich działek, łączną wysokość wadium – 100 000,00 zł ceny wywoławczej.

(sto tysięcy złotych)

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 20 czerwca 2014r. o godz. 1200 na terenie wystawianej do sprzedaży nieruchomości.

Przetarg dotyczy łącznej sprzedaży działek, która  nastąpi na rzecz uczestnika, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w BZWBK nr 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Kartuzy – Przetarg” w terminie do 17 czerca 2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż 30 dni po przeprowadzonym pozytywnie przetargu. Przekazanie i wydanie nieruchomości nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dniach 31.05-01.06.2013r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej  www.bydgoskidomaukcyjny.pl,

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu.

PREZENTACJA OBIEKTU

OGŁOSZENIE PEŁNA TREŚĆ

OBWIESZCZENIE

REGULAMIN PRZETARGU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działający w imieniu i na rzecz swojego klienta

OGŁASZAJA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nieruchomości położonej w woj. lubuskim , powiecie Świebodzińskim w gminie M.  Świebodzin jednostce ewidencyjnej 080806_4 Świebodzin-Miasto. Obręb ewidencyjny 0002.2. Sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Świebodzin przy ul.  Topolowej 8B. Całość obejmuje działkę o numerze  geodezyjnym 33/8 o ogólnej powierzchni 1.836,00m2, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00021945/8

Zabudowę stanowią następujące obiekty:

1. Budynek dwukondygnacyjny usługowo-mieszkalny o łącznej pow. użytkowej 376,27 m2

2. Stan tech. budynku – bardzo dobry -NOWY

3. Drogi dojazdowe – dojazd bezpośredni z drogi miejskiej

4. Ogrodzenie – kute , metalowe

5. Media – prąd, woda, gaz, kanalizacja miejska, teletechniczna, telefoniczna

6,Wyposażenie techniczne: Zabudowana nieruchomość wyposażona jest w:
- system rekuperacji- polega na odzyskiwaniu ciepła z powietrza zużytego wychodzącego z pomieszczeń obiektu za pomocą centrali wentylacyjnej naściennej w technologii EC, wspomaganej przez gruntowy solankowy wymiennik ciepła (GWC) SEWT.HELIOS.
-system instalacji grzewczej wody użytkowej z wykorzystaniem kolektorów     słonecznych,
-system oczyszczania i zmiękczania - c.o. gazowe i ogrzewanie kominkowe,
-system centralnego odkurzania pomieszczeń obiektu,
- podziemny zbiornik wodny (10tyś.l.) na potrzeby gospodarcze - podlewanie ogrodu,    napełniany naturalnie wodą opadową z całej posesji i dachu budynku lub napełniany wodą z    sieci (przez osobny licznik wody dla potrzeb gospodarczych). Jest to zgodne z      dokumentacją budowlaną,
- system alarmowy podłączony do sytemu monitorowania (SMA) z reakcją grup interwencyjnych(GI),
- system telewizji dozorowej (CCTV) z możliwością rejestracji zdarzeń,
- dwukomorowe specjalne szyby w oknach i drzwiach zewnętrznych budynku,

-zestaw mebli – zabudowy kuchni z wyspą gotowy do montażu, wykonany na zamówienie wraz z dobranym wyposażeniem sprzętowym.

 • KW ZG1S/00021945/8 o numerze działki 33/8 o łącznej powierzchni 1.836.00m2 –za łączną kwotę

1 695 000,00 zł/ netto

(jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

Przedmiot oferty można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

 

PREZENTACJA OBIEKTU

ELEWACJA 1