iq business

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA
Bydgoski Dom Aukcyjny Już po Raz Trzeci przeprowadził licytację na Rzecz Wsparcia Polska Specjalnej Troski.
Tym Razem na Rzecz Stowarzyszenia " Dlaczego nie "

RAUT charytatywny na "DARZE POMORZA"

na Rzecz Julki Biernackiej.
Licytację poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 

 

"Profil" - 60 Lat na rynku - Domu Aukcyjnego w każdym Notowania Bydgoskiego wydaniu magazynu!

Aktualne przetargi zobacz

 

Przetargi ORGANIZOWANE PRZEZ BDA:

 

 

ZHP, Nordic Homes, KPEC, BELMA, BUDOPOL, HURTOSTAL, HUTA TUR, Ortis, ja Wieluniu INNYCH .... Dołącz i Ty!

Aktualności

Bydgoszcz Antique Showcase

Bydgoski Dom Aukcyjny

 


[Więcej]

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA po raz 3

Bydgoski Dom Aukcyjny przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski.

Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE" .


[Więcej]

WSPIERAMY
[Więcej]


Czytaj więcej
PRZETARGI

 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, powiat Świecie, gmina Pruszcz Pomorski, miejscowość Niewieścin, objętej księgą wieczystą BY1S/000048005/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności o łącznej powierzchni 4.3457 ha oznaczonego jako działka gruntowa o nr 4/51 w obrębie ewidencyjnym 041408_2.016.

W skład nieruchomości ,zespołu pałacowoparkowego nad jeziorem w Dworskim Parku Krajobrazowym wchodzą:

Budynek mieszkalny 397 m2

 1. Budynek garażowo-mieszkalny 120 m2 (sauna fińska oraz sauna RED)
 2. Stajnia z boksami 100 m2
 3. Drogi utwardzone kostką brukową
 4. Ogrodzenie  z bramą sterowaną pilotem
 5. Posesja oświetlona 120 lamp
 6. Otoczenie –sąsiedztwo  jeziora, nasadzenia roślinne, zabytkowy drzewostan stanowiący ogród krajobrazowy, charakter parku
 7. Lądowisko dla helikopterów
 8. Wielofunkcyjne boisko sportowe
 9. Sieci: wodociągowa ,energetyczna, gazowa, klimatyzacyjną, teletechniczną.
 10. Kuchnia umeblowana i wyposażona w sprzęt marki Bosch

Budynek o pow. użytkowej 397m2, zrealizowany w klasyce XIX wieku. Wykończenie na charakter pałacowy. Wszystkie wnętrza zaprojektowane przez uznanego architekta.

Zgodnie z BY1S/000048005/6 nieruchomość działki gruntowej 4/51  o pow. 4.3457 ha jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Nieruchomość  jest obciążona prawami osób trzecich tj. hipoteką umowna na rzecz banku w wysokości  1.500.000 zł. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

5.500.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 0/100 brutto)

Wadium wynosi: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy  złotych 00/100).

Postąpienie wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych 00/100).

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 05 września 2015r. o godz. 1200 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36,  85-109 Bydgoszcz, w wyznaczonej i oznakowanej sali przetargowej.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Niewieścin” w terminie do 03 września 2015r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

OGŁOSZENIE PEŁNA TREŚĆ

OBWIESZCZENIE

REGULAMIN

PREZENTACJA OBIEKTU

WYRYS Z MAPKI GEODEZYJNEJ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Atrakcyjna lokalizacja


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP

Nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w m. Gdańsk, w dzielnicy Wrzeszcz, przy ulicy Kościuszki 2a. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się bezpośrednio w sąsiedztwie skrzyżowania tej ulicy z Aleją Grunwaldzką, vis a vis centrum handlowego "GALERIA BAŁTYCKA". Zgodnie z zapisem operatu ewidencji gruntów stanowią go położone w jednostce ewidencyjnej m. Gdańsk , w obrębie nr 32, arkusz mapy 3, dwie wydzielone geodezyjnie połączone ze sobą działki o nr 163/8 i 167/7 , obszaru 1.244m2 i 363m2 - łącznego obszaru 1.607m2. Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr GD1G/00080430/0 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ.

W skład nieruchomości wchodzą:

Budynek: 532,65m2

pow. ogólna: 913,9 m2

pow. użytkowa:    895,3 m2

kubatura: 2 129,0 m3

Sieci: energetyczna, teletechniczna, gazowa, wodociągowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Ciekawa oferta

Proponowana minimalna cena nieruchomości wynosi

3.990.000,00 zł

Oferty należy składać na adres: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.    e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

Nieruchomość  można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje na stronie www.bydgoskidomaukcyjny.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁĄDANIA OFERT


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LAUREAT PRESTIŻOWEGO KONKURSU "PROJEKT PRZESTRZEŃ"

organizowany przez Ministra Środowiska i Ernst & Younga


AUKCJA- LICYTACJA

SERDECZNIE ZAPRASZA

do Osady Zamkowej w Pasymiu!

Podziwiaj – licytuj – pomagaj Nie trzeba być koneserem, by wziąć     udział w unikatowej aukcji, jaka będzie miała miejsce 29 sierpnia 2015 r. w Pasymiu.

Miłośnicy natury, spokoju, historii, aktywnego wypoczynku lub nic nierobienia mogą wziąć udział w licytacji w pełni wyposażonego domu w Osadzie Zamkowej, znajdującego się przy linii brzegowej jeziora Kalwa. Cena wywoławcza zaczyna się od ( tylko tego dnia i tylko jednorazowo od promocyjnej ceny ) kto zgadnie ?

Wrażliwi na piękno sztuki będą mogli podziwiać i oczywiście nabyć dzieła lokalnych artystek: obrazy Weroniki Tadaj-Królikiewicz i grafiki Beaty Makutynowicz.

O atmosferę prawdziwej licytacji i towarzyszące jej emocje zadba prowadzący spotkanie Jan Franciszek Kucharski, prezes Bydgoskiego Domu Aukcyjnego.

Dochód z aukcji dzieł sztuki i 1% uzyskanej ceny za dom zostanie przekazany na cel charytatywny i wesprze działalność wybranej lokalnej organizacji.

Ramowy program spotkania

 • Od 10.00 – prezentacja najnowszych modeli samochód JEEP
 • godz. 11.00  wernisaż i wystawa artystek  Weroniki Tadaj-Królikiewicz i Beaty Makutynowicz
 • godz. 12.00  licytacja jedynego ostatniego domu w Osadzie Zamkowej
 • gdzieś około godz. 13.00  licytacja niespodzianek.
 • po licytacji prezentacja najnowszych inwestycji Grupy Kristensen

Licytacja prowadzona przez Jana Franciszka Kucharskiego uznanego aukcjonera i licytatora

Zadbamy i zapraszamy  na drobny ale jakże smaczny poczęstunek.

Nie zabraknie muzyki i szeregu niespodzianek

Serdecznie zapraszamy do Osady Zamkowej w Pasymiu! 

PREZENTACJA OBIEKTU

RZUTY I POMIESZCZENIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

H   O   T   E   L       C   H   O   P   I   N

BARDZO DOBRA LOKALIZACJA NIEOPODAL AUTOSTRADY A1, OBWODNICY GDAŃSKIEJ

 


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

O G Ł A S Z A   P U B L I C Z N Y P R Z E T A R G U S T N Y   N A  S P R Z E D A Ż  H O T E L U

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Gdański, gmina Pruszcz Gdański przy ul. Chopina 28, objętej księgą wieczystą GD1G/00154064/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 1228 m2 w tym jako działka nr 49/3 obszar 594m2 oraz działka nr 49/6 obszaru 634m2 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 12.

W skład nieruchomości wchodzą:


Budynek 4 piętrowy z kondygnacją podziemną.

Hotel  -  61 pokoi.

Atrakcyjnie położony wzdłuż drogi miejskiej.

Budynek posiada własną kotłownie z 2 kotłami kondensacyjnymi.

Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna i ppoż.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Hotel Chopin ”w terminie do 3 września  2015r.   Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.  Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

12 430.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych ) brutto.

Wadium wynosi: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 05 września 2015r. o godz.1200 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 28. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Nieruchomość  można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej oraz  Regulamin Przetargu :  Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

H  O  T  E  L   O     D  O  S  K  O  N  A  Ł  E  J      R  E  N  T  O  W  N  O  Ś  C  I

OGŁOSZENIE

PREZENTACJA OBIEKTU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprzedaż prawa własności, zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni działki 768 m2 wraz z budynkiem i garażem wolnostojącym o łącznej powierzchni ok.700 m2,

położonej w Gdańsku przy ulicy Fahrenheita 3.

Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 16, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku, ul. Piekarnicza, Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW GD1G/00055227/0.

Nieruchomość mieści się w stylowej kamienicy usytuowanej w pobliżu  centrum miasta Gdańsk  w zacisznej ulicy otoczonej parkiem obok głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta (Alei  Zwycięstwa), stąd doskonały dojazd na starówkę (tylko 3 przystanki) lub dowolne miejsce w trójmieście zarówno tramwajem, autobusem (przystanek 200m) jak i Szybką Koleją Miejską tzw. SKM (przystanek 800m).

Budynek jest usytuowany  niedaleko Akademii Medycznej (70m) Wojewódzkiego Centrum Onkologicznego (100m) oraz Politechniki Gdańskiej (800m), będąc jednocześnie dla tych  naukowych ośrodków naturalnym zapleczem noclegowym.

Na starówkę dotrzeć można samochodem w 5 minut, a spacerem na ulicę Mariacką w około 30-tu minut.

Orientacyjne odległości:

 • Akademia Medyczna – 70 m
 • Wojewódzkie Centrum Onkologiczne – 100 m
 • Politechnika Gdańska –- 800 m
 • do Dworca Głównego Gdańsk – 3 km
 • PGE Arena(stadion EURO) -  5 km
 • na Starówkę Gdańska – 3,5 km
 • do Sopotu – 9 km
 • na lotnisko – 12 km
 • do Gdyni – 18 km
 • plaża w Brzeżnie – 6 km
 • baza promowa – 5 km
 • Międzynarodowe Targi Gdańskie – 6 km

Budynek obecnie pełni funkcję usług hotelowych, natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w miejscu nieruchomości ( bezpośrednie sąsiedztwo Akademii Medycznej Gdańsk) dokonać przekształcenia nieruchomości na Centrum Medyczne.

PREZENTACJA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA SPRZEDAZY


kompleksu hotelowo – konferencyjnego

Centrum Kongresów i Rekreacji

ORLE GNIAZDO

w Szczyrku


Zaproszenie do składnia ofert

OFERTA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

"ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo BDA) działając w imieniu i na rzecz swego klienta i z jego pełnomocnictwa tj. właścicieli składa propozycję zakupu nieruchomości położonej w Gdańsku Płoniach, o łącznym obszarze 91.166 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr  GD1G/00014365/0 oraz GD1G/00020333/2.

Działka opisana w KW nr  GD1G/00014365/0 posiada nr 252/4 o pow. 6,6484ha.

Działka opisana w KW nr  GD1G/00020333/2 posiada nr 251/2 o pow. 2,4682ha.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w Gdańsku Płoniach.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Działki położone na płaskim terenie w kształcie nieregularnym, niezabudowane. Dostęp działek do drogi publicznej zapewniają; nieurządzona droga prostopadła do ul. Naftowej, wzdłuż rowu melioracyjnego, wydzielona działka droga o szerokości 4m , działka nr 252/2 biegnąca od ul. Nafdtowej do południowej granicy działek od strony północnej, drogą projektowaną po południowej stronie nasypu od drogi zakładu ELCOM.

FUNKCJA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: Zgodnie z ustaleniami MPZP Gdańsk - Płonia w rejonie ulicy Naftowa, Benzynowa i Płońska - Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr L/1721/06 z dnia 17.04.2006 (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 77, poz. 1592) przedmiotowe działki leżą w strefie produkcyjno- usługowej.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: Przez działkę przebiega linia energetyczna niskiego napięcia, Woda z istniejącej sieci wodociągowej , biegnącej po zachodniej stronie nasypu przy granicy działki.

PROPOZYCJA CENY

8.900.000 złotych - (osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych)

e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

Jan Franciszek Kucharski

Właściciel

jan.k@bydgoskidomaukcyjny.pl

+48 500 103 871

MAPA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Bydgoskiej 41, 89-200 Szubin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY NA ZAKUP


Nieruchomości zabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, miasto i powiat Inowrocław przy ul. Szosa Bydgoska 20,objętej księgą wieczystą BY1I/00020303/4 dla dz. nr 28/20 o pow. 5132m2 oraz BY1I/00066814/3 dla dz. nr 28/17 o pow. 1029m2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 6.161 m2 oznaczonego jako działka gruntowa o nr ewidencyjnym 040701_1 w obrębie 1 Inowrocław.

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Budynek jednokondygnacyjny salonu samochodowego  pow. użytkowa 420 m2
 2. Budynek serwisu naprawczego pow. użytkowa 310 m2
 3. Budynek socjalno-biurowy pow. użytkowa 210 m2
 4. Budynek blacharni pow. użytkowa 440 m2
 5. Budynek lakierni pow. użytkowa 200 m2
 6. Myjnia samochodowa  72 m2
 7. Drogi wewnętrzne utwardzone
 8. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna,  teletechniczna.

9.       Stacja kontroli pojazdów i przeglądów technicznych


Zgodnie z KW BY1I/00020303/4 oraz BY1I/00066814/3 użytkownikiem wieczystym działki gruntowej 28/20 o pow. 5132m2 oraz działki gruntowej 28/17 o pow. 1029m2 jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Grunt jest własnością Miasta Inowrocław. Nieruchomość w dniu sprzedaży wolna od obciążeń prawami osób trzecich. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z

Bydgoskimi Domem Aukcyjnym Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871


MAPKA

PREZENTACJA OBIEKTU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Zapraszam do inwestycji dla nieruchomości, która znajduje się w mieście Grudziądz. Propozycja zakupu nieruchomości dotyczy kamienicy usytuowanej w samym centrum miasta.

Grudziądz to 100 tysięczne miasto położone w odległości 110 km od Trójmiasta i 60 km od Torunia z którymi połączone jest autostradą A1w kierunku północnym (Gdańsk) oraz w południowym (Łódź), a także lub drogą krajową 91. Grudziądz leży też na trasie drogi numer 16 Bydgoszcz - Olsztyn i drogi numer 55 Toruń - Malbork - Nowy Dwór Gdański.

Kamienica zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta w granicach średniowiecznych murów miejskich, w sąsiedztwie Rynku miejskiego i w bliskiej odległości od rzeki Wisły i zabytkowych Spichrzów. Nieruchomość znajduje się na terenie posesji przy ulicy Kościelnej 31 (działka 32 i 33 obręb 045). Budynek posiada cztery kondygnacje o powierzchni 95m2 każda, i jest w połowie podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa w całości wynosi 430 m2.

Istnieje możliwość rozbudowy i powiększenia parteru o następne 100m2 - uzgodnione z konserwatorem zabytków. Na działce jest miejsce na miejsca parkingowe ze swobodnym dojazdem do ul. Zamkowej.

Nieruchomość posiada zgodę konserwatora zabytków na usytuowanie ogrodu na dachu budynku, całkowicie nową aranżację wnętrz na wszystkich kondygnacjach, oraz możliwość zabudowy terenu od strony zachodniej.

Kamienica posiada wszystkie przyłącza i jest wolna od lokatorów. Wygodna dostępność do komunikacji miejskiej, miejsca parkingowe w pobliżu kamienicy.

Nieruchomość może pełnić funkcję lokali mieszkaniowych bądź też biurowych.

Obiekt mógłby również spełniać funkcję gastronomiczną lub hotelarską.

 

Bydgoski  Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  Zamość, ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin

Rejestracja:  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy  KRS  0000364737

NIP: 953 -261-68-06    REGON: 340804117

Kapitał  zakładowy:  75.000,00 zł

OFERTA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA INWESTYCYJNA -

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT ZA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Zapraszam do inwestycji developerskiej w mieście Grudziądz. Propozycja zakupu nieruchomości dotyczy najpiękniej położonego gruntu na bulwarze nadwiślanym.  W roku 2008 został oddany do użytku odcinek autostrady A1 ze Swarożyna do podgrudziądzkich Nowych Marz, co usprawniło komunikację w kierunku Trójmiasta. Natomiast w 2012 roku otwarto węzeł autostradowy, dzięki któremu Grudziądz zyskał bezpośrednie połączenie z autostradą w kierunku północnym (Gdańsk) oraz w południowym (Toruń)

SPRZEDAŻ:

Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 5.648m2,zabudowanej budynkiem o powierzchni 6.501m2 położonej w Grudziądzu przy ul. Rybackiej 14. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 69/4 w obrębie 0048-048 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1U/00027878/1.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym  Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871

OFERTA

PREZENTACJA